Random werk

 • Sculptures in Church 01
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 003
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 017
 • Jeans in detail - Serie uit april 1991- Series from April 1991
 • Basic DP 01
 • Art card Downstairs 1
 • Locked up 05
 • Online
 • Portrettenserie september 2002 gedigitaliseerd
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch - impressies
 • Op de planken / On stage - Selectie fotosessie 1985
 • White Stream 19

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Nederland

Oude ansichtkaarten van Nederlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Dutch cities published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Dutch towns published in this subcategory
TOP