Random werk

 • Plaatsing Gedicht 'Pleng Drank' in cortenstaal
 • Rond de tafel - Around the table
 • Geboeide verleding (Sequentie) - Captivated temptation (Sequence)
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in zwart/wit Maart 2001
 • Verborgen en gezien worden / hidden and be seen
 • Portret foto's Mei 1990 gedigitaliseerd
 • Drinking
 • Garden 03
 • Sculptures in Church - Dubbelserie
 • Up and Over -Sequentie
 • Spanje / Spain
 • Varenbos 010

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Meisjes

Oude ansichtkaarten van kinderen (meisjes) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Kaarten zijn deels een combinatie van meisjes + jongens.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of children (girls) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards published in this subcategory
TOP
 
 


Pagina:
123

Pagina:
123