Random werk

 • Asparagus 1
 • Movement 04
 • Gescande fotografie overzicht
 • Breakfast B
 • Ik en mijn Bas - mijn petje en het witte koord
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort Large
 • Carrots 02
 • Varenbos 009
 • White Stream 18
 • Pencils In Chalice C
 • Portrettenreeks uit een lange fotosessie in maart 1992
 • Verborgen en gezien worden / hidden and be seen
 • Av? 1
 • Lighters & Cigar

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Meisjes

Oude ansichtkaarten van kinderen (meisjes) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Kaarten zijn deels een combinatie van meisjes + jongens.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of children (girls) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards published in this subcategory
TOP
 
 


Pagina:
123

Pagina:
123