Random werk

 • Angel
 • Arabic nights
 • Nieuw Leven Gedicht/Poem
 • Boarding School
 • Home 1
 • Utrecht 1969 Hamburgerstraat verwacht Hoog Bezoek
 • In het Aards Paradijs
 • Boxen in Het Speelhuis Helmond 1984
 • Mummified Calf 01
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
 • Photoshoot Jan-Clemens Lampe april 1989 - 5 themas
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort Large
 • Locked up - sequentie
 • 3 stoelen en een schaal met fruit
 • Kitchenware (keukengerei)

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Meisjes

Oude ansichtkaarten van kinderen (meisjes) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Kaarten zijn deels een combinatie van meisjes + jongens.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of children (girls) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards published in this subcategory
TOP
 
 


Pagina:
123

Pagina:
123