Random werk

 • Vertaling Gedicht/Poem
 • Marrowfat 1a
 • Avé 1
 • Locked up - sequentie
 • Boots
 • Kreutzworträtsel 1
 • White Stream 22
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 004
 • Bomen 4
 • White Stream 10
 • Spanje / Spain
 • Glasnegatieven Jac.H.A.M.Lampe
 • Carrots 03

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Meisjes

Oude ansichtkaarten van kinderen (meisjes) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Kaarten zijn deels een combinatie van meisjes + jongens.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Wordt verder uitgebreid.

Old postcards of children (girls) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

Next an overview of postcards published in this subcategory

Pagina:
123

Pagina:
123