Random werk

 • Van Oud 2015 naar Nieuw 2016
 • Carrots 01
 • 2015
 • Tuin-architectuur 2013 Beeld registratie door Jan-Clemens Lampe
 • Op de planken / On stage - Selectie fotosessie 1985
 • Ingelijst gedicht
 • Back-Landscapes
 • Brede Haven Den Bosch
 • Portretten serie december 1990
 • World Art Delft Symposium 'Recycle Art' 20080802 Part 2
 • Faithful
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 005
 • Stilte & Zonsopgang
 • Garden 07

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Reclame

Oude Reclame ansichtkaarten gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old Advertising postcards published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of sales post cards published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1
Pagina:
1