Random werk

  • Utrecht 1954 stadsbeelden
  • Boots
  • Archives
  • Stilte & Zonsopgang
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
  • Boxen in Het Speelhuis Helmond 1984
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 021
  • Locked up 08
  • Varenbosch De Cultuur Boerderij
  • Basic DP 10

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Reclame

Oude Reclame ansichtkaarten gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old Advertising postcards published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of sales post cards published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1
Pagina:
1