Random werk

 • Locked up 04
 • Beans (gelijst)
 • Art card Dancing 1
 • Irish Dog B
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 020
 • Locked up 14
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 010
 • Kapsalon Le Jeune Tilburg Interieur fotografie door Jan-Clemens Lampe
 • Bomen 3
 • Zomer (Gedicht/Poem)
 • Kreutzworträtsel 2
 • Marks 7
 • Strawberries 3

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vrouwen

Oude ansichtkaarten van vrouwen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Sinds 1908 worden foto ansichtkaarten steeds meer vervangen door tekeningen,
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of women published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Women published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1234

Pagina:
1234