Random werk

 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 006
 • Portretserie You know what she is thinking ? Februari 1989
 • Locked up 11
 • Midwinter night
 • Utrecht Hamburgerstraat 15
 • Boarding School
 • Knife, Forks & Spoons
 • She
 • Boxen in Het Speelhuis Helmond 1984
 • Rond de tafel - Around the table
 • Bold
 • 3 stoelen en een schaal met fruit
 • Multicoloured Fungus
 • Strawberries 3
 • Stadsjutters
 • Locked up 09
 • Basic DP 09
 • Garden 03

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vrouwen

Oude ansichtkaarten van vrouwen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Sinds 1908 worden foto ansichtkaarten steeds meer vervangen door tekeningen,
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of women published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Women published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1234

Pagina:
1234