Random werk

 • Met de Bus naar School
 • Het Portret
 • Locked up 06
 • Ik pleng drank gedicht/poem
 • Locked up 11
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 017
 • Crystal 01
 • Gescande fotografie overzicht
 • Art card Bram's Brow 1
 • Utrecht 1956 stadsgezichten
 • Potloden/Pencils 1&2 gelijst (nr2)
 • 61 - 2
 • Garden 03
 • Faithful

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vrouwen

Oude ansichtkaarten van vrouwen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Sinds 1908 worden foto ansichtkaarten steeds meer vervangen door tekeningen,
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of women published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Women published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1234

Pagina:
1234