Random werk

 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 013
 • Geboeide verleding (Sequentie) - Captivated temptation (Sequence)
 • Frans Siemer
 • Het Portret - Surprise Dinner
 • The Unknown
 • Portret foto's Mei 1990 gedigitaliseerd
 • Ireland 1
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 016
 • Carrots 1
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 012
 • Carrots 03
 • In het Aards Paradijs

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vrouwen

Oude ansichtkaarten van vrouwen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Sinds 1908 worden foto ansichtkaarten steeds meer vervangen door tekeningen,
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of women published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Women published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1234

Pagina:
1234