Random werk

 • Movement 03
 • Aan banden gelegd - Restrained
 • Movement 04
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 007
 • Travo-testen - Travo testing
 • Tuinarchitectuur 1986 z/w beeldregistratie door Jan-Clemens Lampe
 • Fruit en ringen
 • White Stream 20
 • Just wood 2
 • Varenbos 008
 • Locked up 01
 • Vught en nostalgie
 • Black & White P
 • White Stream 19
 • Locked up 07

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vrouwen

Oude ansichtkaarten van vrouwen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Sinds 1908 worden foto ansichtkaarten steeds meer vervangen door tekeningen,
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of women published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Women published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1234

Pagina:
1234