Random werk

 • Op de planken / On stage - Selectie fotosessie 1985
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 020
 • Lighters & Cigar
 • Asparagus 5
 • Jeans in detail - Serie uit april 1991- Series from April 1991
 • Archives A
 • Jaren 1941-1945
 • Black & White P
 • Garden 07
 • Beans 05

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Jongens

Oude ansichtkaarten van kinderen (jongens) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of children (boys) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards published in this subcategory

TOP
 


Pagina:
1
Pagina:
1