Random werk

 • Basic DP 09
 • 2014
 • Watercolours 3
 • Torso 13
 • Gescande fotografie overzicht
 • Angel 3 (Angel of Revenge)
 • Ireland 1
 • Ivy Boy
 • Interactie Gedicht/Poem
 • Varenbos 002
 • Art card Thinking 1
 • 2017
 • Kreutzworträtsel 2
 • Basic DP 11
 • Interieurs / Interiors
 • Giftset jcl-art cards
 • Lighters & Cigar
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch Station

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Jongens

Oude ansichtkaarten van kinderen (jongens) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of children (boys) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards published in this subcategory

TOP
 


Pagina:
1
Pagina:
1