Random werk

  • Tuin-architectuur 2013 Beeld registratie door Jan-Clemens Lampe
  • 2018
  • Locked up 06
  • Varenbos 006
  • Sculptures in Church - Dubbelserie
  • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XL
  • Varenbos 002
  • Pencils In Chalice C
  • Art card Sculptures in Church 13
  • Man en Mode / Man and Fashion

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Kinderen - Jongens

Oude ansichtkaarten van kinderen (jongens) gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd. Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of children (boys) published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards published in this subcategory

TOP
 


Pagina:
1
Pagina:
1