Random werk

  • Academie voor Drama, Eindhoven 1986 - 2005; de verhuizing
  • Basic DP 09
  • Interieurs / Interiors
  • Varenbos 003
  • Lacy Flowers 1
  • Boots
  • White Stream 01
  • 3 stoelen en een schaal met fruit
  • Ireland / Ierland

Klik voor meer info

Theater

Theaterfotografie door Jan-Clemens Lampe.
This text in English
 
Theaterfotografie is een aparte tak van sport, waar ik affiniteit mee heb.
Het is alleen mogelijk indien men tijdig bij de productie betrokken wordt en er voor de fotografie een aparte doorloop van het stuk wordt gehouden, soms met aangepaste belichting.

 
"Tunnelbouwers 2" bewerkte fotografie

Jan-Clemens Lampe legde fotografie voor onderstaande voorstellingen vast.

Cabaret Crème Fraîche /  PR- en publicatie fotografie voor Cabaretgroep Crème Fraîche.
Theatre of War; Theater/internet project van theatermakers Rogier Schippers en Pieter Verhees.
Theatervoorstelling De Tunnelbouwer(s) van Don Duyns 
Theatervoorstelling Wundertoll van Dennis Költgen       
"Carwals" op het Cement Festival Maastricht 2005 door Suzanne van der Horst en Janneke Kops
Theaterproductie "I Love Barten-Noord"
Bewegingstheater "My body is a battlefield" op Cement Festival Tilburg
"Stilte en Zonsopgang" (Silence & Dawn) van Paul de Bruyne op Stormfestival in Tilburg Fontys Hogeschool voor de Kunst (FHK); Academie voor Drama, Tilburg

Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding

Zie overzicht onderaan

Naar boven
 
(English)

Theater photography by Jan-Clemens Lampe.

Theater photography is a separate branch of sport, which I have an affinity with.
It is only possible if one is involved in the production process in time and a separate run of the piece is kept for the photography, sometimes with adapted lighting.

Jan-Clemens Lampe recorded photography for the following performances.

Cabaret Crème Fraîche / PR- and publication photography for Cabaret group Crème Fraîche.
Theater of War; Theater / internet project of theater makers Rogier Schippers and Pieter Verhees.
Theater performance The Tunnel builder (s) of Don Duyns
Theater performance Wundertoll by Dennis Költgen
"Carwals" at the Cement Festival Maastricht 2005 by Suzanne van der Horst and Janneke Kops
Theater production "I Love Barten-Noord"
Motion theater "My body is a battlefield" at Cement Festival Tilburg
"Silence and Dawn" by Paul de Bruyne at Storm Festival in Tilburg Fontys University for the Arts (FHK); Academy for Drama, Tilburg

See overview below
TOP
 


Pagina:
1


Pagina:
1