Random werk

 • Movement 02
 • Verborgen en gezien worden / hidden and be seen
 • Drinking
 • Garden 07
 • Sint Jozefkerk / Orangerie 1
 • Spanje / Spain
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 017
 • Womens Line 2 Torso
 • Moods
 • Utrecht Hamburgerstraat 15
 • WC-Tools van rond 1940

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten

Prentbriefkaarten / Ansichtkaarten van Jan-Clemens Lampe en een jong meisje uit 1907.
This text in English

De categorie Prentbriefkaarten (of ansichtkaarten) is ontstaan uit (enkel en alleen) de volledige inhoud van de speciaal voor mijn moeder, Sibylla Küller, gemaakte album, waar de door haar ouders en familie toegezonden kaarten in werden gestoken.
Aanleiding van het project was de oude fotografie in beeld te brengen. Omdat de gehele verzameling compleet wordt weergegeven, zijn ook de niet-fotografische prentbriefkaarten opgenomen.

Zie in de linker kolom de onderverdeling en groeperingen van de prentbriefkaarten.

 
afmeting 20x40x10cm

De album draagt het jaartal 1907 en was een cadeau voor haar 6e verjaardag op 28 augustus 1907.

Van de prentbriefkaarten, of ansichtkaarten, van hoofdzakelijk stadsgezichten, wordt ook de achterzijde afgebeeld, om postzegels, de minimale adressering en handschriften uit die tijd te laten zien.

  


 Expo Bruxelles 1910

Prentbriefkaarten, oude fotografie op ansichtkaarten van begin 1900. Veel kijkplezier.
© Jan-Clemens Lampe
 

Foto © Jan-Clemens Lampe
De Familie Küller (vlnr) Sibyl, Moeder Door Küller-de Winter,  Stans, Vader Jan C. Küller, Doortje en Gijs


Foto © Jan-Clemens Lampe

Villa 'Dommelhof". Gebouwd door Jan Cornelis Küller. (ca. 1895; foto ca.1900)
Vaak de adressering van de getoonde ansichtkaarten met de aanduiding
"Villa Dommelhof",  Villapark, of soms zelfs alleen de familienaam.

Nu:  Fazantlaan 27, 5613 CB Eindhoven. (Hoek Fazantlaan en Nachtegaal laan)


 
Naar boven
(English)

See the left column for the subdivision and groups of thew pictured postcards.

The category was created from the content of the postcard album made ​​especially for my mother, where postcards sent by her parents and family were inserted.
The album bears the date 1907 and was a gift for her sixth birthday.
© Jan-Clemens Lampe

Of the pictured postcards, also the backside will be shown, to show the stamps, minimum addresses and manuscripts from that time.
Postcards, old photography on postcards in early 1900. Enjoy it..

An overview will be publisched in de subcategories
 
TOP