Random werk

  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
  • Locked up - sequentie
  • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation Medium
  • 9 Strokes
  • Boy / caught / men
  • Job Application 1
  • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation Small
  • Ireland 1
  • White Stream 18

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Expo Bruxelles 1910

Oude ansichtkaarten van de Expo Brussel 1910 gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe


Old postcards of the Expo Brussels 1910 published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

Next an over view of post cards of the Expo Brussel 1910

Pagina:
12

Pagina:
12