Random werk

 • Academie voor Drama, Eindhoven 1986 - 2005; de verhuizing
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 012
 • 9 Strokes
 • Locked up 12
 • Beans 06
 • KOV Expositie en Loterij bij 10-jarig jubileum
 • Ireland 5
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 008
 • White Stream 23
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 021
 • Watercolours 3
 • Boots
 • Locked up 03

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Overige

Oude ansichtkaarten van buitenlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
De plaatsnamen worden voorafgegaan door een afkorting van het land van herkomst.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Old postcards of cities outside the Netherlands published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

To be continued.
An overview of postcards from outside The Netherlands published in this subcategory
 

Pagina:
123456

Pagina:
123456