Random werk

  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 018
  • Ik en mijn Bas - mijn petje en het witte koord
  • Man en Mode / Man and Fashion
  • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool
  • Utrecht 1939 stadsbeelden
  • Asparagus 5
  • Kapsalon Le Jeune Tilburg Interieur fotografie door Jan-Clemens Lampe
  • Interieurs / Interiors
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 005

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Overige

Oude ansichtkaarten van buitenlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
De plaatsnamen worden voorafgegaan door een afkorting van het land van herkomst.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of cities outside the Netherlands published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

To be continued.
See overview below of postcards from outside The Netherlands published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
123456

Pagina:
123456