Random werk

 • Asparagus 2
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
 • Fruit en ringen
 • KOV Expositie en Loterij bij 10-jarig jubileum
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 005
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XL
 • Wieler Trui 1 korte mouw; Airtex Medium
 • White Stream 17
 • Multicoloured Fungus
 • Locked up - sequentie
 • Locked up 03
 • Locked up 01
 • Marks 5

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Varia

Oude ansichtkaarten Varia gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
wordt aangevuld

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards Varia published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
The place names are preceded by an abbreviation of the country of origin.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe
is supplemented

See overview below of postcards Varia published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1


Pagina:
1