Random werk

 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 017
 • Man in architectonic space / man in architectoniche ruimte
 • Carrots 1
 • Watercolours 3
 • 2017
 • sculptuur - fotosessie december 2002 gedigitaliseerd
 • Locked up 05
 • 2022
 • Beans 05
 • 2020
 • Funny Farm
 • Utrecht 1952 stadsbeelden
 • Art card Table 5
 • Basic DP 10
 • My Youth 01 C
 • Marathon Singlet Dri-Comfort Large

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Varia

Oude ansichtkaarten Varia gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
wordt aangevuld

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards Varia published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
The place names are preceded by an abbreviation of the country of origin.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe
is supplemented

See overview below of postcards Varia published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
1


Pagina:
1