Random werk

 • sculptuur - fotosessie december 2002 gedigitaliseerd
 • Locked up 13
 • Verborgen en gezien worden / hidden and be seen
 • White Stream 10
 • Locked up 08
 • Portretfoto serie Raphael december 2002 gedigitaliseerd
 • Kitchenware (keukengerei)
 • Begraafplaats Orthen - Den Bosch
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 011
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 007
 • Geboeide verleding (Sequentie) - Captivated temptation (Sequence)
 • Ingelijst gedicht
 • Het Portret
 • Irish Dog B
 • Op de planken / On stage - Selectie fotosessie 1985

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vorstenhuizen

Oude ansicht kaarten van Vorstenhuizen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

Old postcards of Vorstenhuizen published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.

See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards will be published in this subcategory
TOP
 

 

Pagina:
12

Pagina:
12