Random werk

 • Basic DP 17
 • Locked up 13
 • World Art Delft Symposium 'Recycle Art' 20080802
 • Art card Mirror 1
 • Locked up 09
 • Art card Window 3
 • Asparagus 4
 • Tuin HH / HH's Garden
 • Natures Elements I
 • Wieler Trui 1 korte mouw; Airtex Large
 • JD 4
 • Beans 04
 • Utrecht 1951 Bisschop Coadjutor Bernardus Alfrink

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vorstenhuizen

Oude ansicht kaarten van Vorstenhuizen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

Old postcards of Vorstenhuizen published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.

See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards will be published in this subcategory
TOP
 

 

Pagina:
12

Pagina:
12