Random werk

 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 001
 • Ringen Alternatief
 • Marathon Singlet Dri-Comfort XXL
 • Ingelijst gedicht
 • White Stream 19
 • Marrowfat 1a
 • Varenbos 001
 • Portret foto's Mei 1990 gedigitaliseerd
 • Modelfotografie uit 1987 - Model photography from 1987
 • Sculptures in Church 01
 • Map in full colour 03
 • Marks 9

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vorstenhuizen

Oude ansicht kaarten van Vorstenhuizen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

Old postcards of Vorstenhuizen published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.

See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards will be published in this subcategory
TOP
 

 

Pagina:
12

Pagina:
12