Random werk

  • White Stream 01
  • Strawberries 3
  • Den Bosch / s-Hertogenbosch in zwart/wit Maart 2001
  • Ape 1
  • Potloden/Pencils 1&2 gelijst (nr2)
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 014
  • Art card Sculptures in Church 13
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 018

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Vorstenhuizen

Oude ansicht kaarten van Vorstenhuizen gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

Old postcards of Vorstenhuizen published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.

See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards will be published in this subcategory
TOP
 

 

Pagina:
12

Pagina:
12