Random werk

 • De Deur
 • Portrettenreeks uit een lange fotosessie in maart 1992
 • Archives
 • KOV Expositie en Loterij bij 10-jarig jubileum
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch Station
 • Varenbos 010
 • Travo-testen - Travo testing
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 021
 • Map in full colour 03
 • Angel 3 (Angel of Revenge)
 • Locked up 02
 • Beans 06
 • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation Medium
 • Basic-DP serie zwart/wit fotografie

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Militaria

Oude ansichtkaarten van Militaria gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Militaria published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards of Militaria published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
123

Pagina:
123