Random werk

 • Carrots 1
 • Kreutzworträtsel 1
 • Utrecht 1955 stadsgezichten
 • Utrecht 1951 Bisschop Coadjutor Bernardus Alfrink
 • Begraafplaats Orthen - Den Bosch
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XXL
 • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool
 • Ierland / Ireland
 • Pharma Spoons
 • Living room - fotosessie december 2002 gedigitaliseerd
 • Vertaling Gedicht/Poem
 • Up and Over -Sequentie

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Militaria

Oude ansichtkaarten van Militaria gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Militaria published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards of Militaria published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
123

Pagina:
123