Random werk

 • Locked up 12
 • Varenbos 004
 • Ierland / Ireland
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 010
 • Goat
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch
 • Portretfoto serie Raphael december 2002 gedigitaliseerd
 • Berlin 1988
 • Sculptures in Church - Dubbelserie
 • Tuin-architectuur 2013 Beeld registratie door Jan-Clemens Lampe
 • Inleiding Fotohistorie
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 014
 • Fotosessie met acteur Mike Weerts in october 2005

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Militaria

Oude ansichtkaarten van Militaria gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe
Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Militaria published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of postcards of Militaria published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
123

Pagina:
123