Random werk

  • White Stream 19
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 024
  • Wieler Trui 1 korte mouw; Airtex Medium
  • WC-Tools van rond 1940
  • Asparagus 3
  • Gebonden isolatie / Bound  insulation
  • Online
  • Garden 11

Klik voor meer info

Gedichten

Gedichten van Jan-Clemens Lampe
 
 

 
 
Part of this text in English

Inleiding
 
Spelen met woorden, dat is het eigenlijk. Meestal verzonken in gedachten of half wakend, zoekend om gedachten, gevoelens en momenten van emotie samen te ballen in één woord en die woorden zó te groeperen, dat anderen op hun beurt de niet geschreven woorden kunnen invullen en invoelen.
En als het resultaat goed genoeg is, het soms eens aan de openbaarheid prijs geven in tekst of deels verwerkt in een werk in gemengde technieken.

Kies in de linker kolom (PC of Mac) voor de subcategorieën gedichten, waarvoor u belangstelling heeft.


Begraafplaats Zorgvlied, Amstelveen

In 2003 is tijdens de Boekenweek gekozen voor het thema 'Ode aan de Doden'. Ook begraafplaatsen haakte in op dit thema; zo ook de bekende begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen, waar veel bekende schrijvers en kunstenaars begraven zijn.
De beheerder Arpad Nesvadba verzocht mij voor deze gelegenheid een gedicht te schrijven als een ode aan de doden, die op Zorgvlied hun laatste rustplaats vonden. Na de bijeenkomst in de aula van de begraafplaats zouden de aanwezigen aan de hand van een plattegrond de graven kunnen bezoeken.
Ik ben met deze opzet in in het hoofd naar Zorgvlied gereden en de mooie begraafplaats met zijn bijzondere grafmonumenten bezocht. Deze toch was de inspiratie voor het schrijven van het gedicht.
Tijdens de themabijeenkomst "Ode aan de Doden" in het kader van de Boekenweek 2003 op 16 maart op de Begraafplaats Zorgvlied las ik mijn voor deze gelegenheid in opdracht geschreven gedicht "Als ik alleen wil zijn"

In 2004 nam de beheerder van Begraafplaats Zorgvlied Aspad Nesvadba het initiatief om een Moeder Monument op te richten. Op deze plaats kunnen nabestaanden moeder - mama - grootmoeder gedenken als zij geen eigen gedenkplaats hebben.
Mij werd gevraagd voor deze gelegenheid een gedicht te schrijven.
Tijdens de onthulling van het Moeder-monument op 9 mei 2004 op de Begraafplaats Zorgvlied,  las ik mijn voor deze gelegenheid in opdracht geschreven gedicht "Moeder"

Klik HIER voor meer informatie over het Moeder Monument


 

Naar boven


vrienden/frinds II

  Sink

Foto's © Jan-Clemens Lampe

Gedicht in een andere vorm

Soms kan een gedicht ook in een andere vorm worden gebracht, zoals het gedicht 'Vrienden II', zoals in hierboven afgebeeld als mixed media werk.
Klik op de afbeelding voor meer informatie over het werk.

Naar boven

Engelse gedichten

Ik schreef enkele Engels gedichten: "Our eyes met", "Hopeless", "Sink" en "Thursday March 20th 2003".
Op 20 maart 2003 schreef ik bij de inval in Irak het gedicht "Donderdag, 20 maart, 2003 02.30 GMT"
Ik vertaalde dit gedicht in het Engels in het kader van de "Dag van de politieke Leugen" / "Tag der politischen Lüge", uitgeroepen door de Peter Weiss Stiftung, Berlin.

 

Duitse gedichten

Twee van mijn gedichten 'Vertaling' en 'Nu'  schreef ik een Duitse versie met de titels 'Übersetzung' en 'Nun'
Van deze gedichten werden ook cortenstaal uitvoeringen gemaakt, die echter werden versneden en vervolgens samengevoegd tot 3-dimensionale objecten met de titel Kreutzworträtsel 1 en Kreutzworträtsel 2

 

Gedichten Bundel # 1

In juli 2004 publiceerde ik "Jan-Clemens Lampe, Gedichten Bundel #1", waarin ik een selectie van 11 gedichten heb opgenomen.
De gedichten zijn wisselend van sensitief tot licht erotisch en amusant.
Zie toelichting voor nadere informatie. Lees ook recensies interview in de Bossche Omroep.

 
(ISBN-10 90-808905-1-0) (ISBN-13 978-90-80890-51-0)
  
Luisteren naar gedichten
Sinds maart 2010 is bij een aantal gedichten een video-opname toegevoegd, waarop Jan-Clemens Lampe het betreffende gedicht leest.
De video-opname staat aansluitend aan het gedicht opgenomen. De video-opnamen zijn ook verzameld in de categorie 'video-gedichten'
 
Kijken naar gedichten in corten staal

Midden 2004 startte het project  Gedichten in corten staal, waarbij een aantal van mijn gedichten - in een beperkte oplage van 20 stuks - in corten staal is uitgevoerd  voor plaatsing in de tuin. Zie verdere informatie  
Mijn overige gedichten zijn ook in cortenstaal of roestvrij staal (RVS) uit te voeren. Neem hiervoor contact met mij op.

Sportgedichten

Begin 2006 startte het project Dorst naar de eindstreep®  met gedichten op sportshirts.
"Dichter op de sport" en "Bewegende gedichten" waren de kenmerkende kreten voor dit project voor sportgroepen, die een alternatief literair shirt willen.
Lees verder op Dorst naar de eindstreep ® 
  

Fotogedichten

Enkele gedichten worden gecombineerd met foto's; lees verder 
 

Gedichten in Mixed Media

Ik heb Strofen van gedichten ook verwerkt in mixed-media werken

              
               
Lagen 2               Vrienden            "Sink"  
De laatste strofen van gedicht Levenslagen zijn verwerkt in Mixed media werk Lagen 2 en Vrienden.
        
Foto's © Jan-Clemens Lampe

Auteursrechten gedichten
De auteursrechten van de gedichten van Jan-Clemens Lampe worden geregeld door de Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA)
Klik HIER voor meer informatie en contact met LIRA

Naar boven

(English)

Poems by Jan-Clemens Lampe
preface

 Playing with words, that's it. Usually absorbed in thought or half-waking, seeking to bounce thoughts, feelings and moments of emotion in one word and to group those words in such a way that others can in turn fill in and enter non-written words.
And if the result is good enough, sometimes give it publicity in text or partially processed in a work in mixed techniques.

Cemetery Zorgvlied, Amstelveen
In 2003 during the Book Week the theme 'Ode to the Dead' was chosen. Cemeteries also caught on this theme; the famous Zorgvlied cemetery in Amstelveen, where many famous writers and artists are buried.
The administrator Arpad Nesvadba asked me to write a poem for this occasion as an ode to the dead, who found their last resting place at Zorgvlied. After the meeting in the auditorium of the cemetery, those present could visit the graves on the basis of a map.
With this set-up I drove in the head to Zorgvlied and visited the beautiful cemetery with its special grave monuments. This was the inspiration for writing the poem.
During the themed meeting "Ode to the Dead" in the context of the Book Week 2003 on March 16 at the Cemetery Zorgvlied I read my commission for this occasion written "If I want to be alone"

In 2004, the administrator of Begraafplaats Zorgvlied Aspad Nesvadba took the initiative to establish a Mother Monument. In this place relatives can remember mother - mama - grandmother if they do not have their own memorial.
I was asked to write a poem for this occasion.
During the unveiling of the Mother monument on May 9, 2004 at the Cemetery Zorgvlied, I read my poem "Mother", commissioned for this occasion.

English poems
I wrote some English poems: "Our eyes met", "Hopeless", "Sink" and "Thursday March 20th 2003".
On March 20, 2003, I wrote the poem "Thursday, March 20, 2003 02.30 GMT" during the invasion of Iraq.
I translated this poem into English as part of the "Day of the political lie" / "Tag der politischen Lüge", proclaimed by Peter Weiss Stiftung, Berlin.

TOP