Random werk

 • Wie de schoen past trekke hem aan / Whoever fits the shoe, put it on
 • Locked up 13
 • Sneeuw 7 Februari 2021
 • Locked up 02
 • Mummified Calf 02
 • Ireland / Ierland
 • Basic-DP serie zwart/wit fotografie
 • Varenbos 004
 • Asparagus 3
 • Downstairs 2
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 014
 • Ringen Alternatief
 • Modelfotografie uit 1987 - Model photography from 1987
 • Lavender

Klik voor meer info

Locaties

Categorie Locatie gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Location poems by Jan-Clemens Lampe
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.