Random werk

 • Portretfoto serie Raphael december 2002 gedigitaliseerd
 • Locked up 14
 • Asparagus 3
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XXL
 • Photoshoot Jan-Clemens Lampe april 1989 - 5 themas
 • Man in architectonic space / man in architectoniche ruimte
 • Job Application 1
 • Glasnegatieven Jac.H.A.M.Lampe
 • Season Greetings 2013 / 2014 by Jan-Clemens Lampe
 • Utrecht 1969 Hamburgerstraat verwacht Hoog Bezoek
 • World Art Delft Symposium 'Recycle Art' 20080802
 • Pencils C

Klik voor meer info

Locaties

Categorie Locatie gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Location poems by Jan-Clemens Lampe
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.