Random werk

 • Natures Elements I
 • Marrowfat 2a
 • Marks 8
 • Marks 5
 • Portrettenreeks uit een lange fotosessie in maart 1992
 • Inleiding Fotohistorie
 • Het Portret - De Ontmoeting
 • Jan-Clemens Lampe, Gedichten, Bundel # 1
 • Faithful
 • Movement 03
 • 9 Strokes
 • Bomen 4

Klik voor meer info

Locaties

Categorie Locatie gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Location poems by Jan-Clemens Lampe
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.