Random werk

 • Utrecht 1951 Bisschop Coadjutor Bernardus Alfrink
 • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool
 • White Stream 01
 • Objects
 • Bold 2
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 024
 • Portretten serie december 1990
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 022
 • Map in full colour 02
 • Interactie Gedicht/Poem
 • Asparagus 5
 • Basic DP 14
 • Composities / Compositions
 • 61 - 2

Klik voor meer info

Locaties

Categorie Locatie gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Location poems by Jan-Clemens Lampe
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.