Random werk

  • Boarding School
  • Portretten serie december 1990
  • Basic-DP serie zwart/wit fotografie
  • Table / Mirror
  • Ierland / Ireland
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 006
  • Spanje / Spain
  • Basic DP 10
  • Locked up 12
  • Siesta - sequentie

Klik voor meer info

Waarneming

Categorie Waarneming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.
TOP