Random werk

 • Moving de 100-serie 1990
 • Met de Bus naar School
 • Art card Sculptures in Church 13
 • Caught Bone G
 • Het Portret - Surprise Dinner
 • Faithful
 • Torso 30
 • Beeldende Tuin Gedicht/Poem
 • Interieurs / Interiors
 • Nu Gedicht/Poem
 • 2016
 • Interactie Gedicht/Poem
 • Movement 01

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.