Random werk

 • Avé 1
 • Composition in 21 colours
 • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation Medium
 • Beans 03
 • Het Portret - De Ontmoeting
 • Art card Bram's Brow 1
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 008
 • Pencils C
 • Stadsjutters
 • Wieler Trui 1 korte mouw; Airtex Medium
 • Natures Elements I
 • Marrowfat 1a

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.