Random werk

 • Angel
 • Asparagus 4
 • Bench 2
 • Asparagus 2
 • Lavender
 • Home 1
 • Plaatsing Gedicht 'Pleng Drank' in cortenstaal
 • White Stream 23
 • Pharma Spoons
 • Nieuw Leven Gedicht/Poem
 • Carrots 1
 • Academie voor Drama, Eindhoven 1986 - 2005 / De afgestudeerden
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XL
 • Online
 • Washing - sequentie

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.