Random werk

 • 2013
 • Portret- en Model serie met Jose Photoshoot 22 december 2000
 • Inleiding Fotohistorie
 • Angel 3 (Angel of Revenge)
 • Potloden/Pencils 1&2 gelijst (nr2)
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 002
 • Travo-testen - Travo testing
 • Varenbos 008
 • White Stream 20
 • Locked up 02
 • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool
 • Locked up - sequentie

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.