Random werk

  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 014
  • Den Bosch / s-Hertogenbosch in zwart/wit Maart 2001
  • Objects
  • Moving de 100-serie 1990
  • Carrots 03
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 012
  • White Stream 18
  • Locked up 02
  • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.