Random werk

  • Foto's gered | Rescued photos
  • Hats
  • Locked up 10
  • Basic DP 10
  • Geboeide verleding (Sequentie) - Captivated temptation (Sequence)
  • Basic-DP serie zwart/wit fotografie
  • Locked up 13
  • Rond de tafel - Around the table
  • Ireland 9

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.