Random werk

 • Carrots 1
 • Ik en mijn Bas - mijn petje en het witte koord
 • Lighters & Cigar
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in zwart/wit Maart 2001
 • Utrecht 1956 stadsgezichten
 • White Stream 10
 • Job Application 1 en 2
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in kleur 1990 & 1999
 • Bench 2
 • Beans 04
 • Utrecht 1955 stadsgezichten
 • Utrecht 1940 stadsbeelden

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.