Random werk

 • Utrecht 1969 Hamburgerstraat verwacht Hoog Bezoek
 • Glasnegatieven Jac.H.A.M.Lampe
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 005
 • Boots
 • White Stream 01
 • Avé 1
 • Marrowfat 1a
 • Locked up 11
 • Sculptures in Church - Dubbelserie
 • Dried Flowers
 • Avé 2
 • Archives A
 • Crystal 01
 • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation XL
 • Cock's Cabinet

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.