Random werk

  • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort Large
  • Portretfoto selectie van Marco en Michael uit mei 1999
  • Natures Elements I
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 015
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 024
  • Bold 2
  • Geboeide verleding (Sequentie) - Captivated temptation (Sequence)
  • Den Bosch / s-Hertogenbosch Station
  • Man en Mode / Man and Fashion

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.