Random werk

 • Zomer (Gedicht/Poem)
 • Ingelijst gedicht
 • Spanje / Spain
 • Garden 07
 • Home 1
 • Pencils In Chalice C
 • Locked up 04
 • Portrettenserie september 2002 gedigitaliseerd
 • Torso 25
 • Inleiding Fotohistorie
 • Carrots 03
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 021
 • Foto's gered | Rescued photos

Klik voor meer info

Stemming

Categorie Stemming gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Mood Poems by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.