Random werk

  • Cooperation
  • Café Cordes 1 Den Bosch
  • Sculptures in Church - Dubbelserie
  • Art card Sculptures in Church 13
  • White Stream 22
  • Goat
  • Portrettenreeks uit een lange fotosessie in maart 1992
  • Frans Siemer
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 014
  • Man en speelgoed / Man and Toys

Klik voor meer info

Overwegingen

Categorie Overwegingen gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Poetry Considerations by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.
TOP