Random werk

 • Bird 1
 • 2-2gether
 • Garden 07
 • Varenbos 007
 • Vis Skelet
 • Beeldende Tuin Gedicht/Poem
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 019
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
 • Vertaling Gedicht/Poem
 • Lokaties
 • Nieuw Leven Gedicht/Poem
 • Ontwerp Olielamp 1952 JCL

Klik voor meer info

Overwegingen

Categorie Overwegingen gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

Category Poetry Considerations by Jan-Clemens Lampe.
All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.
TOP