Random werk

 • Just wood 2
 • St Joseph's I
 • Ireland 4
 • Interactie Gedicht/Poem
 • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch Station
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in zwart/wit Maart 2001
 • Marathon Singlet Dri-Comfort Large
 • Boarding School
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 018
 • Locked up - sequentie
 • 61 - 1
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30

Klik voor meer info

Diversen Gedichten

Diverse gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.(English)

all rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.