Random werk

  • Marks 5
  • Movement 03
  • Garden 03
  • Boxen in Het Speelhuis Helmond 1984
  • Art card Dancing 1
  • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
  • White Stream 17
  • Asparagus 3
  • Locked up 05

Klik voor meer info

Video

Video producties vervaardigd door Jan-Clemens Lampe, Beeldend kunstenaar in Vught (NL).
This text in English

Kies in de linker kolom (PC of Mac) een subcategorieën video's van Jan-Clemens Lampe

Bij de opzet van de website, is ook een duidelijke plaats gereserveerd voor video.
Bij een aantal gedichten staan video's waarin Jan-Clemens Lampe zijn gedichten leest. Met een klik op het pijltje start de video.
De verzamelde gedichten-video's worden ook in deze categorie gepresenteerd. Er zijn ook video's waar een werk wordt presenteerd.
De door Jan-Clemens Lampe geproduceerde video's zijn ook bij elkaar te vinden door bovenaan de pagina op het icoon van Youtube wordt geclickt.

Ook video's van derden zijn interessant. Zo zijn video's van de internationale kunstenaars seminar 'recycle art' van World Art Delft (WAD), waaraan Jan-Clemens deelnam, zijn in deze categorie bij elkaar gegroepeerd.


 
Naar boven

(English)

Choose in the left column (PC or Mac) a subcategories videos of Jan-Clemens Lampe

When designing the website, a clear place is reserved for video.
Some poems contain videos in which Jan-Clemens Lampe reads his poems. The video starts with a click on the arrow.
The collected poems-videos are also presented in this category. There are also videos where a work is presented.
The videos produced by Jan-Clemens Lampe can also be found together by clicking on the YouTube icon at the top of the page.

Videos from third parties are also interesting. For example, videos from the international artists seminar 'recycle art' from World Art Delft (WAD), in which Jan-Clemens participated, are grouped together in this category.
TOP