Random werk

 • Garden 07
 • Sculptures in Church 01
 • White Stream 22
 • Het Portret - Surprise Dinner
 • Geboeide verleding (Sequentie) - Captivated temptation (Sequence)
 • Varenbos 004
 • Locked up 04
 • Foto 'tekeningen'
 • De foto voor de balletjuf
 • Strawberries 3
 • Spanje / Spain

Klik voor meer info

Gemengde Technieken

Gemengde technieken van Beeldend kunstenaar Jan-Clemens Lampe
This text in English

       

 
    
 Foto's © Jan-Clemens Lampe


J©l art ®  JCLart

Introductie
Naast het fotowerk, digitaal werk, gedichten en gedichten in cortenstaal,  maak ik moderne kunst in gemengde technieken.
Naast non-figuratieve composities in acryl en oliepastel maakt ik ook driedimensionale composities met boekdelen, hout, metaal, textiel en memorabilia.

De werken worden - voor een deel achter glas - gebracht in zorgvuldig gekozen en aan het werk aangepaste, vaak verdiepte, lijsten.
Indien u belangstelling heeft in een werk kunt u er een optie op nemen; ik maak daarna een afspraak met u.

De werken staan gepresenteerd onder de toelichting bij de subcategorieën.
Kies een subcategorieën beeldende kunst in de linker kolom  (PC of Mac) die u interessant lijkt. 

Kom - na afspraak - het voor u interessante werk in werkelijkheid bekijken.          

Mixed media werken zijn in bezit van bedrijven, de overheid en particulieren.
De auteursrechten op het werk worden beheerd door de Stichting Pictoright
 
   Naar boven(English)

J©l art ®

Introduction


In addition to photo work, digital work, poems and poems in corten steel, I make modern art in mixed techniques.
Besides non-figurative compositions in acrylics and oil pastels I also make three-dimensional compositions with volumes, wood, metal, textiles and memorabilia.

The works are - partly behind glass - brought into carefully chosen and adapted to work, often deep, frame.
If you are interested in a work, you can take an option; I then make an appointment with you.

The works are presented under the explanatory notes to the subcategories.
Choose a subcategory of visual art in the left column (PC or Mac) that seems interesting to you.

Come - after appointment - to view the interesting work for you in reality.

Mixed media works are owned by companies, the government and private individuals.
The copyrights at work are managed by the Pictoright Foundation.
TOP