Random werk

 • Nu Gedicht/Poem
 • Map in full colour 03
 • Marathon Singlet Dri-Comfort Large
 • Man in architectonic space / man in architectoniche ruimte
 • Caf? Cordes 2 Den Bosch
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 003
 • Mummified Calf 02
 • Portretserie You know what she is thinking ? Februari 1989
 • Caf? Cordes 1 Den Bosch
 • Marks 5
 • Beans 06
 • Multicoloured Fungus

Klik voor meer info

Rechten

Rechten website beeldend kunstenaar Jan-Clemens Lampe
 

This text in English

Op alle afbeeldingen en teksten geldt copyright van Jan-Clemens Lampe.

Geen van de foto's, afbeeldingen of teksten mogen zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe worden overgenomen.

Jan-Clemens Lampe ®, jcl photo ® en jcl art ®  zijn geregistreerde handelsmerken.
Jan-Clemens Lampe ®, jcl photo ®,  jcl art ® en Lampe zijn geregistreerde handelsnamen.

Met betrekking tot fotografie zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene voorwaarden van Dutch Professional Photographers (DuPho) 2015  gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer: (19/2015) van toepassing en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.


Voor beeldende kunst gelden de leveringsvoorwaarden van de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars (BBK), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983, welke tekst u op verzoek per omgaande gratis wordt toegezonden, als ook een uittreksel van de AUTEURSWET 1912 inzake BEELDENDE KUNST.  Met betrekking tot tekst geldt: Alle rechten voorbehouden. De tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige manier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.

Bij bezorging van aangekocht werk of voor werk(en) op zicht wordt €35.00 in rekening gebracht.

Voor ieder gebruik is toestemming vereist en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht (auteurswet art.25)

Rechten op publicatie van Mixed-media werk en op fotografie worden beheerd door de Stichting PICTORIGHT.

De auteursrechten op de gedichten van Jan-Clemens Lampe worden beheerd door de Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA)

Aangesloten bij rechten organisaties

PICTORIGHT, LIRA en DuPho.
Naar boven(English)

Legal

Copyright by Jan-Clemens Lampe on all the photographs, images and text on his website

No photographs, images or text to be copied without written permission of Jan-Clemens Lampe.

Jan-Clemens Lampe ®, jcl photo ® and jcl art ® are registered trademarks.
Jan-Clemens Lampe ®, jcl photo ®, jcl art ® and Lampe are registered business names.

For photography are Applicable the actual  General Conditions of the Dutch Professional Photographers (DuPho) 2015 . as filed at the District Court in Amsterdam under number (19/2015)

For works of visual art are applicable the actual conditions of the Trade Association of Visual Artist (Beroepsvereniging Beelden Kunstenaars, BBK), as filed at the District Court in Amsterdam dated 23-6-1983 under number 174/1983, as also an excerpt of the Copyright Act 1912 according Visual Art (in Dutch). You can translate the text with http://translate.google.nl/#nl|en|

For text it means: All rights reserved. The text, or parts of the text, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from Jan-Clemens Lampe.

For every use approval is required; no  reproduction without credit line

Copyright on publication of Mixed media work and on photography is controlled by Stichting PICTORIGHT
Legal rights for the poems by Jan-Clemens Lampe are handled by Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA)

Affiliated with PICTORIGHT, LIRA and DuPho..
TOP