Random werk

 • Locked up 05
 • Varenbos 008
 • Varenbos 003
 • Asparagus 3
 • Lacy Flowers 1
 • Locked up 10
 • White Stream 07
 • Het Portret
 • Nu Gedicht/Poem
 • Spicy 1
 • Academie voor Drama, Eindhoven 1986 - 2005 / De afgestudeerden
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
 • Locked up 02
 • Cock's Cabinet
 • Locked up - sequentie
 • Sneeuw 7 Februari 2021

Klik voor meer info

CV

Curriculum Vitae van Jan-Clemens Lampe, Beeldend Kunstenaar (fotografie, schilderijen en gedichten) in Vught (NL)

This text in English


Foto © Jan-Clemens Lampe/Patrick Hesdahl

JAN-CLEMENS LAMPE, beeldend  kunstenaar.

Geboren:    Utrecht, 16 Januari 1938

Opleiding:    Autodidact                                   

Werk:          Gemengde technieken, fotografie en poëzie. 

Sinds mijn jeugd gebruik ik het medium fotografie. De onderwerpen zijn te groeperen onder de noemer "Foto-grafiek"; geënsceneerde figuratieve en non-figuratieve fotografie in kleur en zwart/wit, geïnspireerd door materiaal structuur, natuur, architectuur en de mens.

Ik word geïnspireerd door de schoonheid van het detail; het detail in het grote geheel van het landschap of de architectuur, of de enkele lijn van het menselijk lichaam. Het resultaat: is fotografie als een neerslag van de verwondering over dit lijnenspel en de kleurschakeringen al dan niet via de macrolens met daarbij de belichting als een fascinerend aspect.

Sinds 1991 vervaardig ik werken in gemengde technieken. De werken ontstaan uit de verbeelding van emoties, waarbij de grafische aspecten uit het fotografisch werk terug te vinden zijn.
Naast non-figuratieve composities in acryl en olie pastel maakt ik ook driedimensionale composities met boekdelen, hout, metaal, textiel en memorabilia. De werken worden gebracht in zorgvuldig gekozen en aan het werk aangepaste, vaak diepe, lijsten.

Sinds 1999 schrijf ik poëzie en heb ik gedichten op internet gepubliceerd, waarvan ik in juli 2004 een selectie uitgaf onder de titel  "Jan-Clemens Lampe. Gedichten, Bundel #1" .
Een aantal gedichten zijn ook uitgevoerd in corten staal.

Zelf werd ik gecast in advertenties en TV-producties

Foto werken, werken in gemengde technieken en gedichten in corten-staal zijn in bezit van bedrijven, de overheid en particulieren.
 
Aangesloten bij
PICTORIGHT
LIRA
DuPho - Dutch Professional Photographers (Voorheen/Former De Fotografen Federatie)
Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur

Ook stond ik niet achter de camera, maar ook vóór de camera en gaf ook toe aan een ander facet: acteren.
Ik werd af en toe gecast voor advertenties, Tv-commercial en theatervoorstelling. Zie casting

Zie ook de IntroductieExposities  en Recensies .
 
Naar boven 
(English)

Curriculum Vitae  Jan-Clemens Lampe

JAN-CLEMENS LAMPE, visual artist 

                              
Photo © Jan-Clemens Lampe      

Born:          Utrecht (NL), 16 January 1938

Education:   Autodidact                                                           

Work:        Mixed media, photography and poetry.

Since my early youth I use photography as a medium to express myself. You can gather the subjects under the title "Photo-graphic"; stage managed figurative and non-figurative photography in color and black and white, inspired by structure of material, nature, architecture and the human body.

I am  inspired by the beauty of the detail; the detail in the entire landscape or the architecture, by the single line of the human body. The result: a reflection of the amazement over this interplay of lines and the range of coloring, weather or not seen by a macro lens with on the top of that the lighting as a fascinating aspect.

Since 1991 I also make work in mixed media. The works come into being by crystallization of emotions, at witch the graphic aspects of the photo work are seen again.
Next to non-figurative compositions in acryl and oil pastel I also make three-dimensional compositions with book-parts, wood, metal, fabrics and meorabilia.
The works are presented in well chosen and to the work adapted, mostly deep, frames.

Since 1999 I write poetry and published poems on the internet (on my Dutch site).  In July 2004 I published the poem volume "Jan-Clemens Lampe, Gedichten, Bundel #1"
Some of the poems are presented in corten steel

I did some casting too.

Photo work, mixed media work and poems in corten steel are in company-, government- and private collections.

Affiliated with
PICTORIGHT
Dutch Professional Photographers (DuPho) (former Fotografen Federatie)
LIRA
Norma

See also the IntroductionExhibitions and Reviews   
TOP