Random werk

 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 020
 • Tunnelbouwers
 • White Stream 19
 • Vertaling Gedicht/Poem
 • Basic DP 17
 • Beans 06
 • Money Bags 01
 • Marrowfat 1a
 • Met de Bus naar School
 • Vis Skelet
 • Asparagus 4
 • Avé 2

Klik voor meer info

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Jan-Clemens Lampe, beeldend kunstenaar

 
 
This text in English

Met een onregelmatige frequentie wordt een nieuwsbrief verstuurd over werkzaamheden, exposities en speciale acties van beeldend kunstenaar Jan-Clemens Lampe.
In verband met de anti-spamwet, die op 01-10-2009 van kracht is geworden, kan ik u alleen zakelijke informatie in de vorm van een nieuwsbrief of aankondiging van een expositie of actie toezenden, indien u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld.

Abonneren op de  Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe kan via de Home page; daar vindt u het venster 'nieuwsbrief ontvangen' waar u naam en e-mailadres invult om hierop in te schrijven, door op de link 'Stuur mij de nieuwsbrief' te klikken.
Onder dit venster staat een link naar oudere nieuwsbrieven.

Attentie: Om te voorkomen dat vreemden u aanmelden, ontvangt u een e-mailbericht, waarin u gevraagd wordt de aanmelding te bevestigen.
Afmelden kunt u via een link onder aan iedere Nieuwsbrief van Jan-Clemens lampe; ook daarna ontvangt u een e-mail en wordt u steeds gevraagd de mutatie te bevestigen.

Veel mensen veranderen van e-mail adres omdat zij overschakelen naar glasvezelkabel en een andere provider.
Vergeet dan niet u opnieuw met uw nieuwe e-mailadres aan te melden.
Als u nog de nieuwsbrief op een e-mailadres ontvangt, dat gaat vervallen, kunt u zich (en daarmee het oude e-mailadres) onderaan de op uw naam toegezonden nieuwsbrief afmelden.


Zie oudere nieuwsbrieven

Let op! U kunt via de antwoord knop NIET reageren op de Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe.nl; (no-reply bericht), hiervoor gebruikt u het contactformulier

 
dit is een uitsnede uit een van mijn gedichten in corten staal
Naar boven
 

(English)

With an irregular frequency a newsletter is sent about activities, exhibitions and special promotions of visual artist Jan-Clemens Lampe.
In connection with the anti-spam law, which came into force on 01-10-2009, I can only send you business information in the form of a newsletter or announcement of an exhibition or promotion, if you have registered for the newsletter.

Subscribe to the Jan-Clemens Lampe Newsletter via the Home page; there you will find the window 'Nieuwbrief ontvangen' where you enter your name and e-mail address to subscribe by clicking on the link 'Stuur mij de Nieuwsbrief'.
Below this window is a link to older newsletters.

Attention: To prevent strangers from logging in, you will receive an e-mail message asking you to confirm the registration.
You can unsubscribe via a link at the bottom of every Jan-Clemens newsletter; afterwards you will receive an e-mail and you will always be asked to confirm the mutation.

Many people change e-mail address because they switch to fiber optic cable and another provider.
Do not forget to register with your new e-mail address again.
If you still receive the newsletter at an e-mail address, which will expire, you can unsubscribe (and thus the old e-mail address) at the bottom of the newsletter sent to your name.


See older newsletters

Pay attention! You can NOT respond to the Newsletter of Jan-Clemens Lampe.nl via the answer button; (no-reply message), for this you use the contact form
 
TOP