Random werk

 • Basic DP 10
 • Locked up 12
 • Asparagus 5
 • Art card Table 5
 • Art card Thinking 1
 • Academie voor Drama, Eindhoven 1986 - 2005; de verhuizing
 • Art card Mirror 1
 • Lacy Flowers 1
 • The Unknown
 • Jaardag Gedicht/Poem
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 010
 • Wieler Trui 1 korte mouw; Airtex Large
 • Garden 07
 • Carrots 02
 • Sculptures in Church - Dubbelserie
 • White Stream 01

Klik voor meer info

Nieuwsbrief

 
 

HIER AANMELDEN
This text in English

Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe

Met een onregelmatige frequentie wordt door Jan-Clemens Lampe een nieuwsbrief samengesteld over werkzaamheden, exposities en speciale acties 

Heeft u zich voor de Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe aangemeld, dan ontvangt u een e-mail met de link naar de nieuwe editie.

Nieuwe edities van Nieuwsbrieven worden gemeld via mijn nieuwsberichten op de homepage.
Daarnaast meld ik de nieuwe edities van de Nieuwsbrief via de sociale media (zie de icoontjes helemaal bovenaan de homepage)

Eerder uitgegeven Nieuwbrieven zijn via de link op mijn homepage op te roepen.


Mijn nieuwberichten

In de voorgaande periode heb ik op de homepage van mijn website een aantal berichten geplaatst.
Als u inlogt op mijn website www.janclemenslampe.nl ziet u deze berichten op de homepage.

Op de sociale media Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn kondig ik deze berichten wel aan en verwijs hierbij met een link naar het betreffende bericht.
(Zoals al gezegd bereikt u mijn sociale media snel door op de icoon boven aan iedere pagina op mijn website te klikken.)

Bent u aangesloten bij een van deze sociaal media, volg mij dan op een van die media en u krijgt mijn berichten gesignaleerd, indien u dat zo instelt. 
 
Naar boven
 
(English)


Newsletter from Jan-Clemens Lampe (only in Dutch)

Jan-Clemens Lampe compiles a newsletter with irregular frequency about activities, exhibitions and special promotions

If you have subscribed to the Jan-Clemens Lampe Newsletter, you will receive an email with the link to the new edition.

New editions of Newsletters are reported via my news items on the homepage
In addition, I report the new editions of the Newsletter via social media (see the icons at the top of the homepage)

Previously published Newsletters can be accessed via the link on my homepage.


My news items (in Dutch and English)

In the previous period I posted a number of messages on the homepage of my website.
If you log in to my website www.janclemenslampe.nl you will see these messages on the homepage.

On the social media Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn I do announce these messages and refer to them with a link to the relevant message.
(As mentioned before, you can reach my social media quickly by clicking the icon at the top of every page on my website.)

If you are affiliated with one of these social media, follow me on one of those media and you will receive my messages if you set it up.
TOP