Random werk

  • Travo-testen - Travo testing
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 005
  • Nu Gedicht/Poem
  • Frans Siemer
  • Garden 07
  • Garden 07
  • Varenbos 002
  • Torso 30
  • Cock's Cabinet
  • St Joseph's I

Klik voor meer info

Vorige product Terug naar overzicht Volgend product
Uitprinten

Fotoprojecten

Stilte & Zonsopgang 
Categorie:Fotoprojecten
Stilte & Zonsopgang
In onderhoud (fotografie)
 
Stilte & Zonsopgang (Silence&Dawn) is een project uit 2010 van Paul De Bruyne; hij is als is associated lector en docent regie verbonden aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg.
Hij schrijft hierover het volgende:

"Zo’n vijftien jaar geleden overleed mijn vader. Ook in mijn leven was dat een mijlpaal. Het doorbreken van een keten. Het versterken van een keten. Dat wat verdwijnt komt steeds dichterbij. Steeds dichter bij en onder je huid. En onder die van je kinderen. In 1997 schreef ik er een toneelstuk over, Rokersbeen. En nu had ik zin om terug te kijken en een ogenblik stil te staan. Met materiaal uit Rokersbeen, met muziek van Brassafrik, met een gedicht van Leonard Nolens, met De Muzetuin en onder het motto van Samuel Beckett: ‘Ja, ik was mijn vader en ik was mijn zoon. Ik stelde mezelf vragen en ik heb geantwoord zo goed als ik kon’. Terug kijken doe je in stilte en bij zonsopgang. Dat is altijd zo geweest."

De acteurs Tjerry Snel, Hanna Schopenhauer, Toon Ory, Paul van de Waterlaat, Maureen Bechoe en Daan Joosen.
Script en regie: Paul de Bruyne
Regieassistent: Hanna Schopenhauer.
Spel:Maureen Bechoe. Daan Joosen, Toon Ory, Tjerry Snel, Hanna Schopenhauer, Paul van de Waterlaat.
Kostuumontwerp processie: Toon Ory.
Fotografie ©Jan-Clemens Lampe.
Figuranten (wisselend bij voorstellingen).

*) Aangezien er geen generale repetitie was en er principieel niet gefotografeerd wordt tijdens voorstellingen, heeft de regisseur de fotograaf in de scènes geïntegreerd, daar waar het mogelijk was. Het hele proces werd door de fotograaf Jan-Clemens Lampe vastgelegd. Er zijn wel opnamen foto's van alle repetitiescènes.

De voorbereiding van de voorstelling op de 3 dagen begon om 03:30 in de morgen met de inrichting van de scènes op de diverse plaatsen in de Muzetuin en het verzorgen van de audiotechniek..
Om 04:00 uur komen de figuranten om de kleding te passen. Toon Ory, de ontwerper van de kostuums kleedt de figuranten.
Aansluitend wordt met de figuranten de route van de processie door de tuin geoefend en aansluitend wordt de indeling van de processie vastgesteld. Naar gelang van het aantal beschikbare figuranten is bij de ene voorstelling de processie langer dan bij een andere voorstelling.


Bij de foto’s
Het gehele proces van aanvang repetities tot voorstelling is door Jan-Clemens Lampe vastgelegd; dit met uitzondering van de voorstellingen, aangezien hijzelf figureerde in de processie aan het begin van de voorstelling en slechts beperkt kon fotograferen.

De fotoserie geeft een overzicht in chronologische volgorde
* Verkenning van de locatie voor de voorstelling
* Verzamelen van rekwisieten
* Repetitieproces in en buiten de Fontys lokalen 
* Ontwerp van kleding 
* Repetities in de Fontys tuin, de locatie waar de voorstelling wordt gespeeld
* Ontworpen costuums voor de figuranten en training van de processie aan het begin van de voorstelling  
* Beelden van Tilburg bij nacht bij verkenning buitenroute en kapelbezoek.
* Foto’s van de kostuums en figuranten en repetitie processie
* Generale repetitie
* Foto’s rond de voorstelling die overdag werd herhaald.
(English)

Under construction (Photography)


The play "Silence & Dawn"

Script and direction: Paul de Bruyne
Actors / Actrices: Maureen Bechoe. Daan Joosen, Toon Ory, Tjerry Snel, Hanna Schopenhauer, Paul van de Waterlaat.
Costume design of procession: Toon Ory.
Photography: ©Jan-Clemens Lampe.
Extra's (varying on different days).

The preparation of the performance started on the three performances at 03:30 hours with the arrangement of the scenes in the garden and installing and testing the audio technique.
At 04:00 hours the extra's for the procession arrive to be dressed by Toon Ory, the designer of the costumes.
Directly after the dressing, the extra's get the instruction about the order of personages, the special steps and the route of the procession through the garden.

From 04:45 until 05:00 hours the reception of the viewers at the front of the church on the marketplace in Tilburg, where they are invited to visit a chapel nearby.

Photo's © Jan-Clemens Lampe

In the chapel the poem by Samuel Beckett: ‘Yes, I was my father and I was my son' was recited in three different languages and was these text monotone repeated.

From the chapel the viewers where walked to the garden at the Fontys high school for arts (FHK) and took place at the footbridge, transecting the garden.
and took place at the footbridge, transecting the garden.

The first scène Arrival
The procession moves over the footbridge.
Then follows the operation scene
The scene Father and Son
"scenes from the past"
the folksong "nine at the table" the text is interrupted.
stoke up fire under the footbridge
holydays on the seaside.
and serious family talk
Death scene

Photo's © Jan-Clemens Lampe

Explanation photos

The entire process from the start of rehearsals to the performance has been recorded by Jan-Clemens Lampe; this with the exception of the performances, as he himself figured in the procession at the beginning of the performance and could only take limited photographs.

The photo series provides an overview in chronological order
* Exploration of the location for the performance
* Collecting props
* Rehearsal process in and outside the Fontys classrooms
* Clothing design
* Rehearsals in the Fontys garden, the location where the performance is played
* Designed costumes for the extras and training of the procession at the start of the performance
* Images of Tilburg at night while exploring the outer route and visiting the chapel.
* Photos of the costumes and extras and rehearsal procession
* Final rehearsal
* Photos around the performance that was repeated during the day.
 

Stilte & Zonsopgang bestellen / interesse
Geslacht: Dhr. / Mevr.
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail adres:
Opmerking:
CAPTCHA Image
Voer de beveiligingscode in: