Random werk

 • Basic DP 17
 • Glasnegatieven Jac.H.A.M.Lampe
 • De foto voor de balletjuf
 • St Joseph's I
 • White Stream 01
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 019
 • Het Portret - De Ontmoeting
 • Art card Sculptures in Church 13
 • Money Bags 02
 • Bold

Klik voor meer info

Object fotografie

Objet fotografie van Jan-Clemens Lampe
This text in English
 

  

In deze categorie foto werken van Jan-Clemens Lampe, waarbij een onderdeel in ons gezichtsveld (deels via macrofotografie) de aandacht vraagt. 


Onderstaand een overzicht 
Als u op de grote foto klikt kunt door middel van de witte pijltjes > en < door de serie scrollen. met X verlaat u de serie.

Naar boven

(Engels)

Object photography by Jan-Clemens Lampe

In this category photo works by Jan-Clemens Lampe, where a part in our visual field (partly via macro photography) demands attention.
Below an overview


Below an overview
If you click on the big picture you can scroll through the series through the white arrows> and <. with X you leave the series.
TOP


Pagina:
12

Pagina:
12