Random werk

 • Het Portret - De Ontmoeting
 • Varenbos 006
 • Basic DP 01
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 001
 • Glasnegatieven Jac.H.A.M.Lampe
 • White Stream 23
 • Art card Dancing 1
 • Varenbos 009
 • Garden 03
 • Van Oud 2015 naar Nieuw 2016
 • 3 stoelen en een schaal met fruit
 • Locked up 12
 • Utrecht 1941 Processie Kleuterschool
 • Looking Glasses

Klik voor meer info

Locatie fotografie

Locatie fotografie van Jan-Clemens Lampe.
This text in English
 
Locatie fotografie van Jan-Clemens Lampe. Natuur- en stadsgezichten ontstonden tijdens tochten in binnen- en buitenland. Een groot deel van de opnamen werden in de provincie Noord-Brabant gemaakt en speciaal in de hoofdstad 's-Hertogenbosch, zowel in kleur als zwart/wit.Onderstaande foto's zijn te koop. Mail als er interesse bestaat.

Natuur- en stadsgezichten van Jan-Clemens Lampe

Naast het medium fotografie in de beeldende kunst, vind ik het interessant om van tijd tot tijd beelden van stadsgezichten vast te leggen en zo in de loop van de jaren de veranderingen te vergelijken.

Natuur- en stadsgezichten ontstonden tijdens tochten in binnen- en buitenland.
Een groot deel van de opnamen werden in de provincie Noord-Brabant gemaakt en speciaal in de hoofdstad 's-Hertogenbosch, zowel in kleur als zwart/wit

 
Foto's © Jan-Clemens Lampe ®

In deze categorie ziet u fotografie van 's-Hertogenbosch / Den Bosch in kleur en zwart/wit, Toscane , Noord Spanje en Ierland 
Maar ook de Brede Haven te 's-Hertogenbosch / Den Bosch en het Station 's-Hertogenbosch.

 
Foto's © Jan-Clemens Lampe ®

Zie onderaan overzicht
Naar boven

(English)

Location photography by Jan-Clemens Lampe.

Location photography by Jan-Clemens Lampe. Nature and city views emerged during tours at home and abroad. A large part of the recordings were made in the province of Noord-Brabant and especially in the capital 's-Hertogenbosch, both in color and black / white. The photos below are for sale. Mail if interest exists.

Nature and city views of Jan-Clemens Lampe

In addition to the medium of photography in the visual arts, I find it interesting to record images from cityscapes from time to time and to compare the changes over the years.

Nature and city views emerged during tours at home and abroad.
A large part of the recordings were made in the province of Noord-Brabant and especially in the capital 's-Hertogenbosch, both in color and black / white.

In this category you see photography of 's-Hertogenbosch / Den Bosch in color and black / white, Tuscany, Northern Spain and Ireland
But also the Brede Haven in 's-Hertogenbosch / Den Bosch and the Station' s-Hertogenbosch

See below overview
TOP


Pagina:
123456

Pagina:
123456