Random werk

 • White Stream 18
 • Ingelijst gedicht
 • Locked up 03
 • Up and Over -Sequentie
 • White Stream 22
 • Dried Flowers
 • Bird 1
 • Art card Mirror 1
 • Sculptures in Church 2
 • Marks 8
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 001
 • Caf? Cordes 1 Den Bosch
 • Interactie Gedicht/Poem
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
 • Garden 03
 • Sculptures in Church - Dubbelserie

Klik voor meer info

Fotoprojecten

Foto projecten van Jan-Clemens Lampe.
This text in English
Deze categorie geeft een selectie van foto projecten van Jan-Clemens Lampe.
Via deze categorie kunt u op een eenvoudige mannier per groep door het fotowerk van Jan-Clemens Lampe bladeren
In deze subcategorie onder andere foto's over 's-Hertogenbosch (Den Bosch), Academie voor Drama en modelfotografie.

Een selectie van deze foto's worden door Lampe als zodanig - of bewerkt -  als fotowerk uitgebracht en worden per categorie gepresenteerd.
Zie subcategorieën in linker kolom
Foto's worden geleverd zonder copyright opdruk


Bij de foto projecten, die u selecteert, staat de eerste foto groot afgebeeld; daaronder staan klein afgebeeld de overige foto's in de serie.
Als u op de grote foto klikt kunt door middel van de witte pijltjes > en < door de serie scrollen. met X verlaat u de serie.

Zie onderstaand overzicht
Naar boven
 


(English)

Photo projects by Jan-Clemens Lampe.

This category provides a selection of photo projects by Jan-Clemens Lampe.
Through this category, you can browse Jan-Clemens Lampe's photo work in a simple way per group
In this sub-category, among other things, photos about 's-Hertogenbosch (Den Bosch), Academy for Drama and model photography.

A selection of these photos are published by Lampe as such - or edited - as photo work and are presented per category.
See subcategories in left column
Photos are delivered without copyright print

With the photo projects that you select, the first picture is shown large; the other photos in the series are shown in small numbers below.
If you click on the big picture you can scroll through the series through the white arrows> and <. with X you leave the series.

See below an overview
TOP