Random werk

 • De foto voor de balletjuf
 • Zomer (Gedicht/Poem)
 • Spicy 1
 • Fotosessie met 3 studenten Dramaopleiding Fontys in Mei 1990
 • Lavender
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 007
 • Utrecht 1956 stadsgezichten
 • Money Bags 02
 • Bold
 • Art card Dancing 1
 • Torso 16
 • Utrecht Studententijd uit de jaren (19)'30
 • 61 - 2
 • Interieurs / Interiors
 • Beeldende Tuin Gedicht/Poem

Klik voor meer info

Interactie

Categorie Interactie gedichten van Jan-Clemens Lampe.

Alle rechten voorbehouden. Deze tekst, of delen daarvan, mogen in geen enkele vorm of op enige mannier gereproduceerd of uitgezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Jan-Clemens Lampe.
Als de eerste gedicht is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar het volgende gedicht.

(English)

All rights reserved. This text, or parts thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from Jan-Clemens Lampe.
If the first poem is clicked on, quickly go to the next poem with the white arrows.
TOP