Random werk

 • Locked up 06
 • Mummified Calf 02
 • Movement 04
 • Vertaling Gedicht/Poem
 • Kreutzwortr?tsel 1
 • Interactie Gedicht/Poem
 • Man en Mode / Man and Fashion
 • She
 • Torso 16
 • Zomer (Gedicht/Poem)
 • Man en speelgoed / Man and Toys

Klik voor meer info

  Terug naar overzicht  
Uitprinten

Publicaties gedichten

Jan-Clemens Lampe, Gedichten, Bundel # 1

 
Categorie:Publicaties gedichten
Jan-Clemens Lampe, Gedichten, Bundel # 1
Artikelnummer:ISBN 978-90-808905-1-0
Prijs:€ 7,50

Naast de vervaardiging van fotografische werken en werk in gemengde technieken schrijft Jan-Clemens Lampe lichte poëzie.

Elf van zijn gedichten zijn geselecteerd en in eigen beheer uitgebracht onder de titel "Jan-Clemens Lampe, gedichten, bundel #1"

ISBN 978-90-808905-1-0
Jan-Clemens Lampe, gedichten, Bundel #1
Uitgave: Jan-Clemens Lampe ®

Lampe schrijft hierover: Dichten is spelen met woorden. Meestal verzonken in gedachten of halfwakend in bed, zoekend om gedachten, gevoelens en momenten van emotie samen te ballen in één woord en die woorden zó te groeperen, dat anderen op hun beurt de niet geschreven woorden kunnen invullen en invoelen. En als het resultaat goed genoeg is, het soms eens aan de openbaarheid prijs geven in tekst of deels verwerkt in een werk in gemengde technieken.

De gedichten zijn wisselend van sensitief tot licht erotisch en amusant.

In opdracht van de Begraafplaats Zorgvlied te Amstelveen schreef ik voor de themabijeenkomst "Ode aan de Doden" in het kader van de Boekenweek 2003 het gedicht "Als ik alleen wil zijn", dat in deze bundel is opgenomen.

De gedichtenbundel is te bestellen bij de gespecialiseerde boekhandel, of bestel rechtstreeks bij Jan-Clemens Lampe..
De bundel wordt franco huis verzonden.

De bundel is opgenomen in de collectie van de Bibliotheek te Vught en 's-Hertogenbosch.

Voor detailhandel/boekhandelbranche zie uitgeverij en retail

Zie interview Jetta de Rijter

(English)

Published category poems by Jan-Clemens Lampe.
In addition to the production of photographic works and work in mixed media, Jan-Clemens Lampe writes light poetry.

Eleven of his poems have been selected and published in-house under the title "Jan-Clemens Lampe, poems, collection # 1"

ISBN 978-90-808905-1-0
Jan-Clemens Lampe, poems, Bundle # 1
Edition: Jan-Clemens Lampe ®

Lampe writes about this: Poetry is playing with words. Usually submerged in thoughts or half-waking in bed, searching to gather thoughts, feelings and moments of emotion together in one word and grouping those words in such a way that others can in turn fill in and insert the non-written words. And if the result is good enough, sometimes disclose the public nature in text or partly processed in a work in mixed media.

The poems vary from sensitive to slightly erotic and amusing.
TOP
 Interesse? Neem contact met mij op via / Interested ? Contact me via info@janclemenslampe.nl.
Jan-Clemens Lampe, Gedichten, Bundel # 1 bestellen / interesse
Geslacht: Dhr. / Mevr.
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail adres:
Opmerking:
CAPTCHA Image
Voer de beveiligingscode in: