Random werk

 • Art card Bram's Brow 1
 • Lokaties
 • Beans (plano)
 • De Deur
 • Back-Landscapes
 • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation Small
 • Composities / Compositions
 • Faithful
 • Just wood 2
 • Beans 06
 • Cock's Cabinet
 • Boarding School
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 008
 • Money Bags 02
 • Ireland 6
 • Glasnegatieven Jac.H.A.M.Lampe
 • Lavender
 • Torso 25
 • MY BODY IS A BATTLEFIELD
 • Marks 5

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Nederland

Oude ansichtkaarten van Nederlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Dutch cities published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Dutch towns published in this subcategory
TOP