Random werk

 • Basic DP 10
 • Man in architectonic space / man in architectoniche ruimte
 • Portretfoto selectie van Marco en Michael uit mei 1999
 • Varenbos 004
 • Moods
 • White Stream 10
 • Loper T-shirt V-hals Dri-Comfort XL
 • Fotosessie met acteur Mike Weerts in october 2005
 • Art card Window 3
 • Marrowfat 1a
 • Pencils In Chalice C
 • Interactie Gedicht/Poem
 • White Stream 16

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Nederland

Oude ansichtkaarten van Nederlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Dutch cities published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Dutch towns published in this subcategory
TOP