Random werk

 • White Stream 16
 • Torso 13
 • Art card Dancing 1
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch Station
 • 2021
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 024
 • White Stream 18
 • Irish Dog B
 • Sculptures in Church - Dubbelserie
 • Moving de 100-serie 1990
 • Wieler Trui 2 lange mouw Isolation Large
 • Fruit en ringen
 • I love BN (Barten Noord) 1
 • Garden 11
 • 2-2gether
 • Jaren 1941-1945
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 013

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Nederland

Oude ansichtkaarten van Nederlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Dutch cities published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Dutch towns published in this subcategory
TOP