Random werk

 • Dried Flowers
 • Basic DP 09
 • Locked up 10
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 004
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 019
 • Nu Gedicht/Poem
 • Het Portret
 • Utrecht 1951 Bisschop Coadjutor Bernardus Alfrink
 • De foto voor de balletjuf
 • Composition in 21 colours
 • Fotosessie met 3 studenten Dramaopleiding Fontys in Mei 1990
 • Portret- en Model serie met Jose Photoshoot 22 december 2000
 • Het Portret - Surprise Dinner

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Nederland

Oude ansichtkaarten van Nederlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Dutch cities published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Dutch towns published in this subcategory
TOP