Random werk

 • Torso 30
 • Knife, Forks & Spoons
 • Looking Glasses
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 003
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 019
 • Garden 07
 • Lokaties
 • The Unknown
 • Fern Wood
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch in kleur 1990 & 1999
 • Man en Mode / Man and Fashion
 • Den Bosch / s-Hertogenbosch Station
 • My Youth 01 C

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Nederland

Oude ansichtkaarten van Nederlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe
Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of Dutch cities published by Jan-Clemens Lampe
A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

See overview below of photo post cards of Dutch towns published in this subcategory
TOP