Random werk

 • Berlin 1988
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
 • Spanje / Spain
 • White Stream 18
 • World Art Delft Symposium 'Recycle Art' 20080802
 • Bomen 4
 • Marrowfat 2a
 • Bird 1
 • Sint Jozefkerk / Orangerie
 • Varenbos 004
 • Up and Over -Sequentie
 • Basic DP 14

Klik voor meer info

Prentbriefkaarten Steden Overige

Oude ansichtkaarten van buitenlandse steden gepubliceerd door Jan-Clemens Lampe

Per kaart is een specificatie gegeven. Daarnaast zijn (voor zover aanwezig/leesbaar geadresseerde en afzender vermeld, zoals deze in de gebruikte (mis-)spelling werden genoteerd.
De plaatsnamen worden voorafgegaan door een afkorting van het land van herkomst.
Zie info
Als de eerste foto is aan geklikt, ga dan met de witte pijltjes snel naar de volgende afbeelding.
© Jan-Clemens Lampe

Zie overzicht onderaan

(English)

Old postcards of cities outside the Netherlands published by Jan-Clemens Lampe

A specification has been given for each card. In addition, insofar present / readable addressee and sender are mentioned, as they were noted in the used (mis) spelling.
See info
When the first photo has been clicked on, go to the next image with the white arrows.
© Jan-Clemens Lampe

To be continued.
See overview below of postcards from outside The Netherlands published in this subcategory
TOP
 


Pagina:
123456

Pagina:
123456