Random werk

 • Portret foto's Mei 1990 gedigitaliseerd
 • Sneeuw 7 Februari 2021
 • MY BODY IS A BATTLEFIELD
 • Man in architectonic space / man in architectoniche ruimte
 • 2021
 • Sint Jozefkerk / Orangerie 1
 • Model serie met Jose Photoshoot december 2000
 • Hats
 • Ireland / Ierland
 • Up and Over -Sequentie
 • 2016
 • 61 - 2
 • Locked up 03

Klik voor meer info

Vorige product Terug naar overzicht Volgend product
Uitprinten

Fotoprojecten

Frans Siemer 
Categorie:Fotoprojecten
Frans Siemer
Frans Siemer was en is eigenlijk nog steeds een bekend persoon in Noord-Brabant.
Veel documentatie en afbeeldingen van hem zijn te vinden op CuBra (Cultureel Brabant)
De familie Siemer had via Frans Siemer regelmatig contact met mijn oma, mevrouw Dorothea (Door) Küller-De Winter.
Oom Frans, zoals ik hem noemde zag ik dan ook, omdat oma 20 jaar lang bij ons in Utrecht in huis woonde.
Hij kwam, zoals het toen nog gebruikelijk was in priesterlijke toga met de trein uit Tilburg naar Utrecht; een toga, die meestal onder de as-vlekken door de pijp die hij rookte.
 
Uit de erfenis van mijn ouders heb ik nog een aantal houtsnee afdrukken, waaronder het originele doosje met ‘ex libris’ kaartjes voor in de boeken van mijn vader, Jac Lampe. Deze houtsnee is te zien op de foto van Frans Siemers bureau.

Frans Siemer was een eenling toen zijn orde werd opgeheven.
Hij had daardoor veel tijd om als kunstenaar bezig te zijn. 
Hij sneed veel Mariabeeldjes, die in heel Brabant terug te vinden zijn/waren in kappelletjes lang de weg, die hij met behulp van de studenten bouwde in de vakantieperioden.

In mijn negatieven archief trof ik nog enkele opnamen aan, die ik heb gedigitaliseerd en geretoucheerd en bij dit verhaal worden gepubliceerd.
 
Foto's © Jan-Clemens Lampe

N.B. De houten beeldjes en de prints van houdsneden, door Frans Siemer gemaakt worden 11-14 november 2021 geveild bij Veilinghuis Kort & van der Hoeff
Frans Siemer was and still is a well-known person in Noord-Brabant.
Many documentation and images of him can be found on CuBra (Cultural Brabant)
The Siemer family had regular contact via Frans Siemer with my grandmother, Mrs. Dorothea (Door) Küller-De Winter.
I saw Uncle Frans, as I called him, because grandmother lived with us in Utrecht for 20 years.
He came, as was then customary in a priestly gown, by train from Tilburg to Utrecht; a gown, which usually stains under the ash through the pipe that he smoked.
 
From my parents' legacy I still have a number of woodcut prints, including the original box with "ex libris" cards for my father's books, Jac Lampe. This woodcut can be seen on the photo of Frans Siemer's desk.

Frans Siemer was a loner when his order was lifted.
He therefore had a lot of time to work as an artist.
He carved many Mary statuettes, which can be found throughout Brabant the way that he built during the holiday periods with the help of the students.

In my negatives archive I found a few recordings, which I have digitized and retouched and are published with this story.

Photos © Jan-Clemens Lampe

N.B. The wooden figures and the prints of woodcuts, made by Frans Siemer, will be auctioned  11-14 November 2021 at Veilinghuis Kort & van der Hoeff
TOP
 


Frans Siemer bestellen / interesse
Geslacht: Dhr. / Mevr.
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail adres:
Opmerking:
CAPTCHA Image
Voer de beveiligingscode in: