Random werk

 • Marathon Singlet Dri-Comfort XL
 • Giltpills-1
 • Varenbos 003
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 006
 • Bold
 • Sneeuw 7 Februari 2021
 • Locked up - sequentie
 • Cock's Cabinet
 • Utrecht 1955 stadsgezichten
 • KOV Expositie en Loterij bij 10-jarig jubileum
 • Moods
 • Sculptures in Church - Dubbelserie
 • Pencils In Chalice C
 • Het Portret - De Ontmoeting

Klik voor meer info

Vorige product Terug naar overzicht Volgend product
Uitprinten

Fotoprojecten

De foto voor de balletjuf 
Categorie:Fotoprojecten
De foto voor de balletjuf
Jan-Clemens Lampe, beeldend kunstenaar en fotograaf, heeft de fotoserie De foto voor de balletjuf gemaakt.
Peter, een van de drie mannen van de 'mannen ballet club' van de balletschool wist wel een ‘Art Photographer’.
Zodoende werd ik gevraagd om de foto te maken, die cadeau zouden worden gedaan aan de ballet-juf, die hen eens per week drilde in de juiste posities van een balletdanser en de daarbij noodzakelijke lichaamsoefeningen.
Gestart werd met gebruikelijke rek- en strek oefeningen om de spieren losser te maken.

De uiteindelijke foto zou een beeld vormen van de balletdocente, omringd door de drie mannen in een balletstand. Het bijzondere en een beetje baldadige opzet daarbij zou zijn dat zij in adamskostuum gekleed zouden zijn.
Het eindresultaat was dus voor de ballet docente geen verrassing meer.

Vóór de bedoelde opnamen schoot de fotograaf een aantal beelden naar zijn eigen ideeën, waarvoor hij ook rekwisieten en speciale balletkleding had meegenomen, plus de noodzakelijke studio apparatuur.

Na een korte rustpose werd overgegaan tot uiteindelijk bedoelde groepsfoto.
Hierbij had de balletdocente wel haar deskundige inbreng, want iedereen moest in de correcte balletstand staan op de foto.
Zij gaf daarom precies aan in welke stand de heren in het ensemble om haar heen zouden staan.
Dit hele proces werd op foto vastgelegd.

Na het ontwikkelen van de foto’s - in de toen nog natte Doka - werden de geselecteerde foto’s geprint en door de mannen aan de balletdocente cadeau gedaan.

P.S. De mannen werden geen professionele balletdansers.

Speciale balletkleding, rekwisieten en studio belichting: Jan-Clemens Lampe
Fotosessie met een Hasselblad 503cx camera op Kodak TMX 6052 film: 28-04-2002
Selectie en digitalisering; Maart 2020
Gepubliceerd op deze website 27-03-2020
Foto’s © Jan-Clemens Lampe
(English)

The photo for the ballet teacher

Jan-Clemens Lampe, visual artist and photographer, has made the photo series De foto voor de balletjuf.

Peter, one of the three men of the ballet school 'men's ballet club', did know an "Art Photographer".
So I was asked to take the picture, which would be given as a present to the ballet teacher, who once a week drilled them into the correct positions of a ballet dancer and the necessary physical exercises, such as push-ups and stretching exercises to loosen muscles.
 
The final photo would represent the ballet teacher, surrounded by the three men in a ballet stand.
The special and somewhat wanton scheme would be that they would be dressed in Adam's costume.
So the end result was no longer a surprise to the ballet teacher.
 
Befor the referred final shots, the photographer shot a number of images according to his ideas, for which he also brought props and special ballet clothes, plus the necessary studio equipment.
 
After a short rest pose, the group photo was finally made.
 
The ballet teacher did have her expert input, because everyone had to be in the correct ballet position in the photo. She therefore indicated exactly in which position the gentlemen in the ensemble would be around her. This entire process was captured on photo.
 
After developing the photos in the then still wet darkroom, the selected photos were printed and given as a present to the ballet teacher by the men.
 
P.S.The men did not become professional ballet dancers.
 
Special ballet clothes, props and studio lighting: Jan-Clemens Lampe
Photoshoot with a Hasselblad 503cx camera on Kodak TMX 6052 film: April 28, 2002
Selection and digitization; March 2020
Published on this website 27-03-2020
Photos © Jan-Clemens Lampe
TOP
 


De foto voor de balletjuf bestellen / interesse
Geslacht: Dhr. / Mevr.
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail adres:
Opmerking:
CAPTCHA Image
Voer de beveiligingscode in: