Random werk

 • 2016
 • Map in full colour 03
 • MY BODY IS A BATTLEFIELD
 • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 016
 • Boarding School
 • 2021
 • Money Bags 02
 • Art card Sculptures in Church 13
 • Locked up 03
 • Unbelted
 • Basic DP 10
 • Asparagus 5

Klik voor meer info

Terug naar nieuwsoverzicht
Uitprinten

Het verhaal achter de fotosessie25-12-2011 -
Text in English

Op een van de indertijd regelmatige bijeenkomsten in de studio van Marie-Cécile Moerdijk ontmoette ik Henk van Ulsen (†2009) weer. Hij was in gezelschap van Rachid ben Ali , die hij protegeerde. Hij was namelijk een groot kunstliefhebber en verzamelaar. Rachid was toen een opkomende succesvol kunstenaar.

Ik vertelde Rachid dat ik beeldend kunstenaar was en veel het medium fotografie gebruikte. Rachid was geïnteresseerd en hield van de aandacht van de camera.
Wij spraken af een fotoseries te houden met als thema portretten in een Marokkaans sfeer. Rachid heeft een mooie verzameling Marokkaanse kleding.
Zo gezegd, zo gedaan. Op een morgen in juli 1999 haalde ik Rachid, bepakt en bezakt, op van het station in den Bosch.
Het werd een lange fotosessie . Ik werkte met een Hasselblad camera, waar slechts 12 foto’s op een rolletje zitten en dus regelmatig moest worden gewisseld van cassette.

Na het ontwikkelen van de foto's en printen van een selectie zwart/wit foto’s bezocht ik Rachid in zijn atelier in Amsterdam. Hij was enthousiast. Bij het opmaken en het tekenen van het contract wilde hij slechts voor een beperkt aantal foto's toestemming geven voor publicatie.

Van die selectie heb ik in 2011 de negatieven gedigitaliseerd en besloot een deel via mijn website te publiceren. Het resultaat ziet u  in de serie 'Arabic Nights' onder foto projecten in het hoofdstuk fotografie.
 
Naar boven
(English)

At one of the regular meetings in the studio of Marie-Cécile Moerdijk at the time, I met Henk van Ulsen († 2009) again. He was accompanied by Rachid ben Ali, who he protested. He was a great art lover and collector. Rachid was an emerging successful artist at the time.

I told Rachid that I was a visual artist and used the medium of photography a lot. Rachid was interested and loved the camera's attention.
We agreed to hold photo series on portraits in a Moroccan atmosphere. Rachid has a nice collection of Moroccan clothing.
No sooner said than done. One morning in July 1999 I picked up Rachid, packed and packed, from the station in den Bosch.
It was a long photo session. I worked with a Hasselblad camera, where only 12 photos are on a roll and so I had to change cassettes regularly.

After developing the photos and printing a selection of black and white photos, I visited Rachid in his studio in Amsterdam. He was excited. When drawing up and signing the contract, he only wanted to give permission for publication for a limited number of photos.

In 2011 I digitized the negatives of that selection and decided to publish a part via my website. You can see the result in the series 'Arabic Nights' under photo projects in the photography section.

 
TOP