Random werk

  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 020
  • Up and over - kanteldeur
  • Living room - fotosessie december 2002 gedigitaliseerd
  • Caught Bone G
  • Verborgen en gezien worden / hidden and be seen
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 017
  • Ierland / Ireland
  • Stilte & Zonsopgang
  • Cellist Frans Grapperhaus en zijn cello in 1986

Klik voor meer info

Terug naar nieuwsoverzicht
Uitprinten

Expo en Loterij KOV28-08-2009 - Voordracht en verloting 10 jaar Kunstenaarsoverleg Vught (KOV)


Aan de uitnodiging van het KOV (in mijn geval aangevuld met een persoonlijk bijschrift) voor de voordracht door Rick Vercauteren en de trekking van de kunstloterij was massaal gehoor gegeven, zodat de grote zaal van theater De Speeldoos geheel gevuld was.

                click op de foto's om deze te vergroten

Marianne van Schaijk verwelkomde namens het KOV de belangstellenden, de locoburgemeester en de raadsleden, de deelnemende winkeliers, de onafhankelijke kunstadviseurs en de leden van het KOV.
Zij bedankte alle sponsoren en winkeliers voor hun bijdragen en medewerking.
Zij nodigde de locoburgemeester Ben Brand uit voor het openingswoord voor de expositie.

      
Locoburgemeester Ben Brand.

Drs. Rick Vercauteren, directeur van Museum Van Bommel van Dam in Venlo,

        besteedde de middag aan de toelichtingen, die door de kunstenaars van het KOV bij de door hen tentoongestelde werken werd gegeven.

Onderstaand een impressie van de voordracht  van Rick Vercauteren over ontstaansprocessen, kunstwerkontwikkeling en persoonlijke onderzoeken van individuele kunstenaars.

                   

in de pauze werd geklonken op het 10 jarig bestaan en werd de expositie van werken, met de gedachten van Rick van Cauteren in gedachten, opnieuw bekeken

               

Na de pauze volgde de trekking van de loting door Locoburgemeester Ben Brand, geassisteerd door Gerard van Selst en Marianne van Schaijk.

Hierbij werden de kunstwerken verloot, die bij 22 zaken in de centra van Vught, waren tentoongesteld en waarvoor men loten kon kopen in de hoop het betreffende kunstwerk te winnen.

               

                                 

             
Gerard van Selst schudde de loten door elkaar en opende de dozen; Marianne van Schaijk  toonde het te winnen kunstwerk en Ben Brand trok met afgewend gezicht het winnende lot.

    De deelnemende winkeliers, de adviseurs en de Locoburgemeester ontvingen een cadeau in de vorm van genummerde en gesigneerde unica vervaardigd door Gerard van Selst, met op een achterzijde een toelichting op de symboliek van het werk.

Veel bezoekers maakte gebruik van de mogelijkheid om met een drankje de avond met elkaar te bespreken; er volgde nog een lange en enthousiaste nazit.