Random werk

 • WC-Tools van rond 1940
 • De foto voor de balletjuf
 • Tuin HH / HH's Garden
 • I love BN (Barten Noord) 1
 • Marrowfat 1a
 • Locked up 09
 • White Stream 22
 • Ireland 6
 • Vis Skelet
 • Beans (plano)
 • World Art Delft Symposium 'Recycle Art' 20080802 Part 2
 • White Stream 20

Klik voor meer info

Terug naar nieuwsoverzicht
Uitprinten

Persbericht CMS Jan-Clemens Lampe11-12-2011 - PERSBERICHT / PRESS RELEASE
Vught (NL), december 2011


Omschakeling website www.janclemenslampe.nl 
(inclusief www.janclemenslampe.eu www.jclphoto.eu www.jclart.eu www.jcl-art.eu www.jcl-photo.eu www.dorstnaardeeindstreep.nl )
 

U hebt een link-verbinding met de website www.janclemenslampe.nl.
De software van de website www.janclemenslampe.nl  van beeldende kunstenaar Jan-Clemens Lampe wordt overgezet naar een Content Management System (CMS).

De CMS site is opgebouwd onder zijn domeinnaam www.lampe.eu  en zal binnenkort operationeel worden. De voornaamste content is overgezet en aangepast.
Aansluitend zal zo spoedig mogelijk de domeinnaam www.janclemenslampe.nl worden gekoppeld aan de opgebouwde content van www.lampe.eu

In deze overgangsfase zullen de door u ingevoerde link(s) niet meer werken en zullen uitkomen op de pagina Error 404, waarop de sitemap van onze nieuwe website is opgenomen.

Wij stellen uw linkverbinding op prijs en hopen dat u na de uiteindelijk definitieve omschakeling weer een link wilt aanbrengen met de website of specifieke pagina’s van de website.
_______________________________________________________________________________

Switching Web www.janclemenslampe.nl

You have a link connection with the website www.janclemenslampe.nl

The software on the website of visual artist Jan-Clemens Lampe is transferred to a Content Management System (CMS).

The CMS website has been built under his domain www.lampe.eu   and will soon be operational when the main content is transferred and adapted.
Following, the domain www.janclemenslampe.nl   will as soon as possible be linked to the accumulated content on www.lampe.eu.

In this transition phase, your link(s) to www.jamclemenslampe.nl will no longer work and will be connected to the 404 Error page, on which the sitemap of our new website is included.

We appreciate your link connection and hope that after the final changeover you will link back to the site or specific pages of www.janclemenslampe.nl

 
Jan-Clemens Lampe ®, Visual Art
Jan-Clemens Lampe

Jclart@planet.nl
info@janclemenslampe.nl
TOP