Random werk

  • 2018
  • In het Aards Paradijs
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 011
  • Carrots 01
  • Washing - sequentie
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 024

Klik voor meer info

« terug naar overzicht

Nieuwsbrief 70 | 02019-2020

JCL
Nieuwsbrief 70 | 2019 - 2020Zoals gebruikelijk in december mijn nieuwsbrief met wensen voor het nieuwe jaar.

As usual in december my newsletter with wishes for a new year.


JCL
2019 - 2020
Hierbij  mijn wensen in woord en beeld voor het nieuwe jaar

Hereby my wishes in word and image for the new year
Sorry, no translation, because hereby rhythm and word choice will be lost.


Colofon
De Nieuwsbrief van Jan-Clemens Lampe verschijnt onregelmatig en wordt u toegezonden omdat u Jan-Clemens Lampe kent, contact heeft gehad, u werk van hem heeft gekocht of u hebt ingeschreven op zijn Nieuwsbrief.

The Newsletter of Jan-Clemens Lampe appears irregularly and is sent to you because you know Jan-Clemens Lampe, you have had contact, you have bought work from him or you have subscribed to his Newsletter.