Random werk

  • Lokaties
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 014
  • Boxen in Het Speelhuis Helmond 1984
  • Carrots 03
  • White Stream 22
  • Giftset jcl-art cards
  • Basic DP 11
  • Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch 009
  • Natuur / Nature
  • Online

Klik voor meer info

Terug naar nieuwsoverzicht
Uitprinten

Gedigitaliseerde negatieven fotosessie 2 februari 199414-02-2020 -

Voorbereiding voorstelling Opleiding Drama Fontys Hogeschool
Selectie gedigitaliseerde negatieven fotoseesie 2 feburari 1994
Bekijk hier de geselecteerde foto's

Preparation for performance Drama Fontys University of Applied Sciences
Selection of digitized negatives photo session 2 February 1994
View the selected photos here